Terapianarki | Alku Oy
kuvitus

Ahdistuneisuus

Ahdistuneisuus on olotila, joka sopivissa määrin on normaali osa elämää, ja usein tunnemme sitä kun olemme huolissamme tulevista tapahtumista tai kaipaamme elämäämme muutosta. Apua ahdistuneisuuteen on hyvä hakea silloin

  • tunnet ahdistusta usein ja sinun on vaikea hahmottaa mistä tunnetila saa alkunsa
  • kun huolet vievät aikaa ja vaikuttavat elämään jatkuvasti
  • pelon tai ahdistuksen vuoksi joudut välttämään tilanteita, paikkoja tai ihmisiä
  • ulottuvat yhä useampiin asioihin
  • tunnetila on hyvin voimakas ja sinun on vaikea katkaista murehtimisen kierrettä

Ahdistuneisuushäiriöiksi luetaan muun muassa erilaiset pelot, pakko-oireinen häiriö, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuus ja postraumaattinen stressireaktio.

Usein ahdistuneisuudesta kärsivät asiakkaani kaipaavat käytännönläheisiä välineitä sietää ja säädellä epämiellyttävää olotilaa. Niitä kognitiivisen käyttäytymisterapian hoidossa on useita; kuten mindfulness, ahdistavien tunnetilojen kohtaaminen hallitusti, ongelmanratkaisu, vaihtoehtoisten toimintatapojen harjoittelu, kognitioiden tarkastelu, hengitys- ja rentoutustekniikat ja myönteisten itsehavainnointitaitojen vahvistaminen. Hoidon kohteet ja menetelmät valitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa huolellisen analyysin jälkeen.

Takaisin