Terapianarki | Alku Oy
kuvitus

Masennus

Masentuneena mieli matala, näköalaton voit kärsiä unettomuudesta, ruokahalun muutoksista, ärtyisyydestä ja toivottomuudesta. Masennus voi olla seurausta elämäntapahtumista, menetyksistä tai pitkään jatkuneesta ahdistuneisuudesta.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa masennuksen synty ja kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät arvioidaan huolellisesti, koska jokaisen asiakkaan kohdalla sen syntyyn vaikuttavat tekijät ovat yksilölliset. Hoidon tavoitteet ja kohteet määritellään hoidon. Hoidossa pyrkimyksenä on löytää ne olennaisimmat mekanismit ja tekijät, jotka ylläpitävät masennusoireita.

Takaisin