Terapianarki | Alku Oy
kuvitus

Elämäntapahtumat ja – kriisit

Kognitiivinen käyttäytymisterapia sisältää erilaisia työtapoja joilla voidaan tukea ja auttaa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa; muutoksissa, kriiseissä ja menetyksissä. Aluksi laaditaan analyysi, jonka perustella määritellään hoidon kohteet, tavoitteet, tärkeysjärjestys ja – menetelmät yksilöllisesti.

Takaisin