Terapianarki | Alku Oy
kuvitus

Pelot

Pelko on luonnollinen emootio uhkaavassa tilanteessa ja se tuntuu sympaattisen hermoston nopeana aktivoitumisena. Valmius tuntea pelkoa on ja sillä on ollut lajinkehityksellisesti tärkeä elämää säilyttävä merkitys. Pelko emootio ehdollistuu herkästi ja siksi yksikin pelottava kokemus voi aiheuttaa saman reaktion myöhemmin samanlaisissa tai samankaltaisissa tilanteissa. Pelko-emootio ajaa välttämään tai pakenemaan tilanteessa.

Tavallisimpia pelkoja ovat esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelko, eläimiin kohdistuvat pelot, korkeiden paikkojen pelko jne. mutta mihin tahansa voi kehittyä pelkoa.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pelkoja opitaan kohtaamaan hallitusti ja askel askeleelta sekä oppimalla keinoja säädellä tunnetta.

Takaisin