Terapianarki | Alku Oy
kuvitus

Tunteidensäätelyn ongelmat

Voimakkaat, usein tai pitkään esiintyvät tunnetilat voivat hankaloittaa elämisen laatua. Sovellan työssäni dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä lievistä tunteidensäätelyn ongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa.

Takaisin